วันอังคารที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2556

DownLoadProgram คลิกๆ

เทคนิคในการแปลงไฟล์วิดีโอเป็น.DAT

1.ดาวน์โหลดโปรแกรม  FormatFactory2.ติดตั้งโปรแกรม3.เปิดโปรแกรม4.คลิกที่ช่องวีดีโอแล้วเลือกแปลงทั้งหมดเป็นMPG5.คลิกเพิ่มแฟ้มแล้วเลือกไฟล์วีดีโอที่ต้องการแปลง6.คลิกตกลงแล้วคลิกแทบไฟล์วีดีที่เราเลือกแล้วกดF2แล้วเปลี่ยนจาก.MPGเป็น.DAT7.เสร็จแล้วก็คลิกเริ่ม8.ไฟล์ที่เราแปลงนั้นจากนามสกุลอื่นจะเป็นนามสกุล.DAT